Tổ Chức

DSC_1527
Lý Thị Thọ-HT  SĐT: 0988123655
DSC_2493
Tô Văn Tăng- PHTSĐT:0985966757
DSC_2497 DSC_2495
Nại Thị Điển-CT Công đoàn Hoàng Thị Huyền-TPT Đội
hua trong quang DSC_2508
Hứa Trọng Quang-TTCM 

SĐT:01698150438

Tô Văn Ưu-Thư Ký

SĐT: 0974655160

DSC_2501 DSC_2502 (1)
Phùng Anh Mạnh-P/CĐ Lý Thị Ve-P.Chi Bộ
DSC_2498 DSC_2500
Nguyễn Thị Xuyến-Kế toán Triệu Thị Tuyến-Y Tế
DSC_0326 DSC_2492
Nguyễn Thành Nam-GV Hứa Văn Quảng-GV
 DSC_2496
           Lưu Thị Thúy-GV