Liên hệ

Trường THCS Yến Dương

Địa chỉ: Lòng Lứng, Yến Dương, Ba Bể, Bắc Kạn
TTCM: Hứa Trọng Quang
Điện thoại: CQ: 02813.507.235 – DĐ: 

Email: huatrongquang@gmail.com